Powrót do listy

Jan Pławiński


Pławiński

Jan

Jan

00.00.1892

orszański

mohylewska

Polak

kołchoźnik

Zykalino

smoleński

bezpartyjny

Areszt

20.08.1937

Wyrok

21.09.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58-10, 11

rozstrzelanie

Śmierć

26.09.1937

Rehabilitacja

20.09.1957

Trybunał Wojskowy Woroneskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\10739-s