Powrót do listy

Józef Podbereski


Podbereski

Józef

Konstanty

00.00.1905

Oziercy

tołoczyński

witebska

Oziercy

tołoczyński

witebska

Polak

podstawowe

ślusarz

Tołoczin

Areszt

08.04.1938

Wyrok

20.05.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-6, 7, 9, 11 kk RFSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.10.1938

Orsza

Rehabilitacja

04.02.1960

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8921-P