Powrót do listy

Feliks Podwiński


Podwiński

Feliks

Jan

00.00.1904

siebieski

zachodnia

kołchoz im. Bluchera.

gorodocki

witebska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

00.00.1937

Wyrok

20.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

08.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

18.09.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego