Powrót do listy

Edward Podwiński


Podwiński

Edward

Jan

00.00.1890

Podwinszczino

witebska

Polak

kowal

bezpartyjny

Areszt

21.07.1938

Wyrok

02.10.1938

trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

art. 58 - 4, 10, 11

rozstrzelanie

Śmierć

09.10.1938

Rehabilitacja

04.10.1956

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\2224-s