Powrót do listy

Ludwik Blesmanowicz


Blesmanowicz

Ludwik

Konstanty

00.00.1907

Rybińsk

jarosławska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

podstawowe

Areszt

15.01.1938

Wyrok

16.04.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Łotwy

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.05.1938

Rehabilitacja

07.08.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego