Powrót do listy

Stefan Pokruszyński


Pokruszyński

Stefan

Feliks

00.00.1880

Kazakowo

wileńska

Żukowszczina

boguszewski

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

20.09.1937

Wyrok

24.09.1937

trójka

art. 72 kk BSRR - antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

11.10.1937

Orsza

Rehabilitacja

02.10.1965

prezydium Witebskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\13190-P