Powrót do listy

Józef Politiko


Politiko

Józef

Feliks

00.00.1878

Piadyń

behomelski

Gorowiec

behomelski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

02.11.1937

Wyrok

15.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 24-68, art. 72, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

05.12.1937

Orsza

Rehabilitacja

29.11.1961

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\11123-P