Powrót do listy

Maria Połubińska


Połubińska

Maria

Bronisław

00.00.1909

Borysów

Borysów

borysowski

mińska

Polka

niepełne wyższe

księgowy

Areszt

11.07.1938

Wyrok

30.09.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

10 lat ITŁ

Łagier

Unżłag

gorkowska

Śmierć

17.10.1942

Unżłag

Rehabilitacja

04.08.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\12110-s