Powrót do listy

Antoni Błoński


Błoński

Antoni

Henryk

00.00.1894

Jandewskije Kariery

zaporoski

dniepropietrowska

Biezkorowie

zaporoski

dniepropietrowska

Polak

niższe

członek zarządu

artel"Kołos'

bezpartyjny

Areszt

26.08.1937

Wyrok

15.09.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

antysowiecka agitacja kontrrewolucyjna i szkodnictwo

Śmierć

16.09.1937

Butowo

Rehabilitacja

00.01.1990

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski