Powrót do listy

Aleksy Popik


Popik

Aleksy

Dymitr

00.00.1882

Austria

pawłogradski

omska

Polak

robotnik

Areszt

31.10.1937

Wyrok

31.12.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.01.1938

Omsk

Rehabilitacja

09.10.1962

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-274