Powrót do listy

Franciszek Poprocki


Poprocki

Franciszek

Marek

00.00.1905

lubelska

Stajsk

lepelski

witebska

Polak

podstawowe

sprzedawca

Areszt

08.02.1938

Wyrok

29.03.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68 kk BSRR - działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.04.1938

Mińsk

Rehabilitacja

28.07.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7489-p