Powrót do listy

Ryszard Pośpiech


Pośpiech

Ryszard

Karol

00.00.1892

Dańdowka

piotrkowski

Polska

Wierszinino

bochański

irkucka

Polak

małopiśmienny

kołchoźnik

bochański

bezpartyjny

Areszt

03.11.1937

Wyrok

06.01.1938

NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. -2, -11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

25.11.1957

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5724