Powrót do listy

Adolf Potocki


Potocki

Adolf

Krzysztof

00.00.1900

Zastienok Nowosiełki

orszański

witebska

Czystopol

Polak

kapitan tramwaju rzecznego

Areszt

21.08.1937

Wyrok

13.01.1938

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58-10 cz. 1. dyskredytacja partii, rządu, wychwalanie ustroju faszystowskiego, działalność wywrotowa

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Kazań

Rehabilitacja

17.02.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Tatarstan