Powrót do listy

Danił Potrebo


Potrebo

Danił

Emilian

00.00.1895

Podczeriszki

wołkowyski

grodzieńska

Tomsk

Polak

niepełne średnie

członek KPZR

Areszt

14.07.1938

Wyrok

19.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

25.10.1938

Rehabilitacja

00.10.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego