Powrót do listy

Zofia Przytulska-Tejn


Przytulska-Tejn

Zofia

Stanisław

00.00.1905

Psków

leningradzka

Leningrad

Polka

pielęgniarka

bezpartyjny

Areszt

03.11.1937

Wyrok

19.11.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-1a-11 kk RFSRR

Śmierć

24.11.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938