Powrót do listy

Jan Prywato


Prywato

Jan

Stanisław

00.00.1892

Dzieżby

sokołowski

lubelska

Polak

telegrafista

Chowrino

bezpartyjny

Areszt

28.08.1937

Wyrok

10.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR

Śmierć

15.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938