Powrót do listy

Konstanty Przyłucki


Przyłucki

Konstanty

Adam

00.00.1893

Starina

słucki

Małkowo

głuski

mińska

Polak

kołchoźnik

Areszt

20.07.1938

Wyrok

27.09.1938

trójka

art. 64, 68, 76 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

09.10.1938

Rehabilitacja

07.07.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\8420-SN