Powrót do listy

Albin Prętkowski


Prętkowski

Albin

Antoni

00.00.1902

Nowo-Grigorewskij

wozniesieński

odeska

Nowo-Grigorewskij

wozniesieński

odeska

Polak

niższe

przewodniczący kołchozu

bezpartyjny

Areszt

23.02.1938

Wyrok

04.03.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

agitacja kontrrewolucyjna, propaganda przeciwko przywódcom partii i rządu

Śmierć

08.03.1938

Butowo

Rehabilitacja

00.02.1990

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski