Powrót do listy

Witold Protasiewicz


Protasiewicz

Witold

Adam

00.00.1909

Żurawiec

mohylewski

mohylewska

Atnianka

mohylewski

mohylewska

Polak

podstawowe

stajenny

Areszt

15.01.1938

Wyrok

15.02.1938

organ sądowy

art. 68 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.03.1938

Rehabilitacja

12.03.1963

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\8507-SN