Powrót do listy

Piotr Pruszyński


Pruszyński

Piotr

Polikarp

00.00.1905

Iłowka

zyrjański

tomska

Iłowka

zyrjański

tomska

Polak

podstawowe

pszczelarz

bezpartyjny

Areszt

28.02.1938

Wyrok

25.04.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

02.06.1938

Rehabilitacja

00.09.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego