Powrót do listy

Wincenty Purowski


Purowski

Wincenty

Jan

00.00.1890

mińska

Zalesowo

zalesowski

Polak

szewc

Areszt

20.08.1937

Wyrok

05.01.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 6, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Barnauł

Rehabilitacja

30.05.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego