Powrót do listy

Stanisław Bobiński


Bobiński

Stanisław

Jan

00.00.1882

Warszawa

Moskwa

Polak

wyższe

emeryt

członek WKP(b)

Areszt

15.06.1937

Wyrok

20.09.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja POW

Śmierć

20.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

07.05.1955

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie