Powrót do listy

Antoni Puchalski


Puchalski

Antoni

Justyn

00.00.1893

Suszino

wietryński

Białoruś

Nowaje Życce

uszacki

witebska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

25.12.1937

Wyrok

20.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

08.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

19.11.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8588-p