Powrót do listy

Wacław Puchalski


Puchalski

Wacław

Piotr

00.00.1886

Cerkowiszcze

uszacki

witebska

Cerkowiszcze

uszacki

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

04.12.1937

Wyrok

03.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

29.06.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8222-p