Powrót do listy

Paweł Przegodzki


Przegodzki

Paweł

Paweł

00.00.1897

Sienno

witebska

Polak

mechanik

safonowski

smoleńska

bezpartyjny

Areszt

03.12.1937

Wyrok

24.01.1938

NKWD i Prokurator ZSRR

rozstrzelanie

Śmierć

13.02.1938

Rehabilitacja

17.10.1957

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\9504-s