Powrót do listy

Leon Przeradzki


Przeradzki

Leon

Franciszek

00.00.1914

Polska

Usolje

irkucka

Polak

4 klasy

ślusarz

bezpartyjny

Areszt

27.02.1938

Wyrok

04.03.1938

trójka UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. -10, -11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.03.1938

Irkuck

Rehabilitacja

09.02.1957

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\4209