Powrót do listy

Grzegorz Rawicz-Rudziejewski


Rawicz-Rudziejewski

Grzegorz

Józef

00.00.1896

Orenburg

Moskwa

Polak

wyższe

wykluczony z z kandydatów na członka WKP(b) 1936

Areszt

07.03.1937

Wyrok

26.09.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

antysowiecka organizacja terrorystyczna

Śmierć

26.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

18.07.1956

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie