Powrót do listy

Szymon Radziwanowicz


Radziwanowicz

Szymon

Nikifor

00.00.1874

Kriwoje

wileńska

Konstantinowskije Chutora

michniewski

moskiewska

Polak

niższe

stróż

bezpartyjny

Areszt

28.08.1937

Wyrok

14.09.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

działalność antysowiecka i oczernianie władzy radzieckiej

Śmierć

16.09.1937

Butowo

Rehabilitacja

10.07.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski