Powrót do listy

Bronisław Radkiewicz-Rutkowicz


Radkiewicz-Rutkowicz

Bronisław

Franciszek

00.00.1907

Motajka

czerwieński

mińska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

podstawowe

kierownik ds. transportu

Witebsk

Areszt

17.07.1937

Wyrok

07.09.1937

trójka

art. 76, 64, 69, 71 kk BSRR - działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

26.09.1937

Rehabilitacja

18.01.1958

prezydium Witebskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego