Powrót do listy

Karol Radliński


Radliński

Karol

Ludwik

00.00.1899

Warszawa

Moskwa

Polak

niższe

robotnik

członek WKP(b)

Areszt

16.01.1937

Wyrok

16.08.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

16.08.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

25.08.1956

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie