Powrót do listy

Jewdokim Radomski


Radomski

Jewdokim

Trifon

00.00.1888

Kuszczency

gajsiński

winnicka

Łukaszkin Jar

aleksandrowski

tomska

Polak

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

02.07.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

18.10.1938

Rehabilitacja

00.12.1960

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego