Powrót do listy

Julian Bobrycki


Bobrycki

Julian

Józef

00.00.1897

Nowaja Rożanka

lidzki

wileńska

Uborok

Polak

podstawowe

Uborok

Areszt

26.12.1937

Wyrok

23.04.1938

organ sądowy

art. 68 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

24.05.1938

Rehabilitacja

05.07.1961

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\7468-SN