Powrót do listy

Jan Raubeszko


Raubeszko

Jan

Tadeusz

00.00.1898

Iłukszta

kurlandzka

Leningrad

Polak

sprzedawca

bezpartyjny

Areszt

06.10.1937

Wyrok

19.11.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

Śmierć

24.11.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938