Powrót do listy

Adam Rafalski


Rafalski

Adam

Jan

00.00.1879

Pieski

kijowska

BBK

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

cieśla

bezpartyjny

Areszt

22.02.1938

Wyrok

15.04.1938

trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

art. 58-6-10

rozstrzelany

Śmierć

25.04.1938

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja

25.06.1957

Trybunał Wojskowy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia