Powrót do listy

Władysław Raczek


Raczek

Władysław

Jan

00.00.1897

Polska

bochański

irkucka

Polak

małopiśmienny

kołchoźnik

bochański

bezpartyjny

Areszt

16.11.1937

Wyrok

06.01.1938

NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. -2, -11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

25.11.1957

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5724