Powrót do listy

Albin Raczyński


Raczyński

Albin

Jerzy

00.00.1882

Lepel

Polak

maszynista

Rosławl

bezpartyjny

Areszt

19.08.1937

Wyrok

04.10.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58 - 7, 10, 11

rozstrzelanie

Śmierć

09.10.1937

Rehabilitacja

29.07.1958

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\15232-s