Powrót do listy

Włodzimierz Raczko


Raczko

Włodzimierz

Wincenty

00.00.1903

Ryga

Witebsk

witebski

witebska

Polak

średnie

pracownik kolei

Witebsk

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

10.10.1937

Wyrok

28.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 69 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Rehabilitacja

03.09.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\6870-P