Powrót do listy

Antoni Bobrowski


Bobrowski

Antoni

Józef

00.00.1872

Huty Zabłockie

wołyńska

Irkuck

Polak

księgowy

bezpartyjny

Areszt

30.06.1938

Wyrok

08.09.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-10, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.09.1938

Irkuck

Rehabilitacja

31.05.1955

Komisja Obwodu Irkuckiego ds. Rewizji Spraw Karnych Osób Skazanych za Przestępstwa Kontrrewolucyjne

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\4921