Powrót do listy

Anna Raszczewska


Raszczewska

Anna

Diemientij

00.00.1877

Janowo

rossoński

witebska

Otchodnoje

rossoński

witebska

Polka

analfabetka

kołchoźnica

Areszt

24.10.1937

Wyrok

03.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68-24, art. 72 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Połock

Rehabilitacja

23.08.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego