Powrót do listy

Eugeniusz Bobrowski


Bobrowski

Eugeniusz

Aleksander

00.00.1905

Charków

Polak

st. lejtnant

członek WKP(b) od 1930 wykluczony 1937 przed aresztowaniem

Areszt

29.08.1937

Wyrok

23.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-11 kk RFSRR

Śmierć

28.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938