Powrót do listy

Józef Repszys


Repszys

Józef

Dominik

00.00.1909

Mariińsk

Zachodniosyberyjski Kraj

Czeremoszniki

tomski

tomska

Polak

podstawowe

mechanik

bezpartyjny

Areszt

23.11.1938

Wyrok

27.12.1937

kontrrewolucyjna nacjonalistyczna organizacja niemiecka

rozstrzelanie

Śmierć

14.01.1938

Rehabilitacja

11.07.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego