Powrót do listy

Stanisław Repszys


Repszys

Stanisław

Osip

00.00.1868

Kamyszenka

tomska

Chabarowsk

Polak

emeryt

Areszt

07.09.1937

Wyrok

15.02.1938

NKWD ZSRR

art. 58-1a-13 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

02.04.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

27.05.1989

Prokuratura Wojskowa KDWO

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-97158