Powrót do listy

Piotr Reszetowski


Reszetowski

Piotr

Sidor

00.00.1894

Olba Ruska

kowelski

wołyńska

Szałajewo

tieguldecki

tomska

Polak

podstawowe

kierownik sklepu

bezpartyjny

Areszt

15.07.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

11.10.1938

Rehabilitacja

00.05.1960

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego