Powrót do listy

Antoni Rzędziński


Rzędziński

Antoni

Mikołaj

00.00.1909

Reczki

tołoczyński

witebska

Chabarowsk

Polak

zaopatrzeniowiec

Areszt

19.05.1937

Wyrok

15.02.1938

NKWD ZSRR

art. 58-1a-9 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

02.04.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

30.11.1989

Prokuratura Wojskowa KDWO

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-97154