Powrót do listy

Wincenty Rodzijewski


Rodzijewski

Wincenty

Franciszek

00.00.1905

Naga

wietryński

Girowka

uszacki

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

30.07.1938

Wyrok

30.09.1938

trójka

agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.10.1938

Rehabilitacja

07.09.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8475-p