Powrót do listy

Piotr Rodyk


Rodyk

Piotr

Ludwik

00.00.1883

Charków

oswiejski

witebska

Charkowo

oswiejski

witebska

Polak

podstawowe

cieśla

Areszt

04.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - współpraca z wywiadem łotewskim

najwyższy wymiar kary

Śmierć

05.03.1938

Witebsk

Rehabilitacja

22.09.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7789-p