Powrót do listy

Teodor Rożnowski


Rożnowski

Teodor

Klemens

00.00.1888

Kamienki

bobrujski

mohylewska

Galczewka

osipowicki

mohylewska

Polak

małopiśmienny

bezpartyjny

Areszt

01.11.1937

Wyrok

29.11.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

agitacja kontrrewolucyjna, dyskredytacja polityki dot. pracy poprawczej

Śmierć

02.12.1937

Butowo

Rehabilitacja

07.09.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski