Powrót do listy

Karol Roller


Roller

Karol

Franciszek

00.00.1896

Mnich

Austro-Węgry

Kursk

Polak

średnie

członek WKP(b)

Areszt

06.05.1937

Śmierć

21.08.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

13.02.1958

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie