Powrót do listy

Aleksander Romanowski


Romanowski

Aleksander

Michał

00.00.1882

Ostrow

uszacki

witebska

Zabołotje

lepelski

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

05.12.1937

Wyrok

03.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

22.08.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego