Powrót do listy

Wacław Romanowski


Romanowski

Wacław

Antoni

00.00.1908

Witebsk

Mińsk

Polak

średnie

dziennikarz

członek/kandydat na członka WKP(b) od 1933

Areszt

00.03.1938

Wyrok

25.05.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - członek POW, szpiegostwo na rzecz burżuazyjnej Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

09.07.1938

Rehabilitacja

06.06.1956

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB BSRR\6876-s